Werkwijze

Werkwijze: 
Intake
Het intakegesprek is bedoeld als een uitgebreide kennismaking. Deze kan plaatsvinden op de locatie vlak buiten Almelo (Nijverdal) of bij jou aan huis. We gaan dieper in op je persoonlijkheid en de persoonlijke omstandigheden. Ook worden de werk,- privésituatie en de redenen waarom je de sessie(s) volgt geanalyseerd. Zo kunnen wij effectief werken in de volgende fase. Vanuit deze intake wordt een (vrijblijvende) offerte gemaakt. Na ondertekening van deze offerte gaan we aan de slag.

Coachingsessie(s)
De coaching methodiek welke Paard en MenZ inzet tijdens de paardencoaching sessies zijn “de 4 Assen van Verandering” van Neuro Semantiek. Dit model is ontwikkeld door de Amerikaanse Psycholoog en NLP Neurosemantiek- trainer Michael Hall.

Wat is Neuro Semantiek?
Neuro Semantiek gaat over de wijze waarop mensen betekenis geven aan wat ze meemaken en hoe deze betekenissen de kwaliteit van hun leven beïnvloed.

Invloeden van buitenaf (ervaringen op elk gebied) geef je met je menselijke geest betekenis. En vervolgens heb je een gevoel in je lichaam bij deze betekenis (prettig, onplezierig, fijn etc.). De betekenis die je aan een ervaring hebt gegeven, samen met het gevoel dat je erbij hebt, maakt jouw gedrag. Bij een tweede ervaring van iets, zal de betekenis en het gevoel van de eerste keer worden opgeroepen en al dan niet worden uitgebreid, bevestigd, verankerd.

Michael Hall heeft onderzoek gedaan naar hoe mensen succesvol hebben weten te veranderen en heeft ontdekt dat een succesvolle verandering bestaat uit:
•         Negatieve emoties die ons vertellen wat we willen vermijden
•         Positieve emoties die ons vertellen wat we willen bereiken
•         Inzicht in wat er moet gebeuren en waarom
•         Beslissen om daadwerkelijk te veranderen
•         Creëren van nieuwe motivaties, associaties, gevoelens en gedachten.
•         Uitvoeren van nieuw gedrag
•         Belonen en vieren om behaalde verandering te versterken
•         Testen en monitoren van vooruitgang

Deze acht aspecten, die worden doorlopen in de paardencoaching bij Paard en MenZ, zijn dynamieken in onszelf die ervoor zorgen dat we veranderen.
Middels simpele oefeningen die je vanaf de grond met het paard gaat doen, (er wordt niet op de paarden gereden) wordt je eigen gedrag, intentie en emotie gespiegeld. Je wordt je bewust van je eigen (on)bewuste gedrag, intenties en emoties door de reactie en de spiegel van een paard. Je ervaart de coaching!

Nazorg
Mocht er, na het afronden van de sessie(s) behoefte zijn aan meer informatie of ondersteuning kan je altijd contact opnemen met Paard en MenZ. In overleg wordt dan bekeken of er meerdere sessies nodig zijn of dat we gaan doorverwijzen.